"Enne mõtle, siis ütle!"   
[koolitust on võimalik tellida vastavalt kliendile soovile]

Suhtlemisoskuste koolitus „Enne mõtle, siis ütle!“, on praktiline koolitus neile, kes soovivad tekkivate suhtlusdilemmadega tõhusamalt toime tulla. 

Koolitajad Aiki Pärle ja Laine Randjärv.
Koolitus toimub tellijaga kokkuleppel valitud kohas.
Koolituse hind kokkuleppel. Koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (vt Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).
Koolituse maht 13 akadeemilist tundi.
Grupi suurus 10–16 osalejat, grupp täidetakse registreerumise järjekorras.
Sihtgrupp on kõik, kelle teadmiste pagasisse mahub uusi praktilisi võtteid suhtlusdilemmadega toimetulekuks ja parimaid tehnikaid iseenda säästmiseks pingelistes olukordades.

Koolituse ülesehitus eeldab koolitusel osalejate aktiivset kaasatust aruteludes ja praktiliste ülesannete lahendamisel.

Koolituse läbimisel:
  • tead millised on erinevad suhtlusmeetodid;
  • oled saanud ülevaate suhtlemise abivahendite kasutamisest;
  • oskad rakendada suhtlemise koostoime mudeleid;
  • tead kuidas suhtlemist takistavate teguritega toime tulla;
  • oled teadlik keerukates situatsioonides ennast säästvatest võtetest.
Koolitusel osalejale väljastatakse tunnistus.

Koolituste eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda arvel märgitud tähtajaks.

Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada koolituse kontaktisikut.
Kui teatate koolitusest loobumisest vähem kui 7 kalendripäeva enne koolituse algust, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.
Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

Koolitajate kohta loe SIIT

Õppekorralduse alustega saab lähemalt tutvuda SIIN
Koolituse kontaktisik on Aiki Pärle
aiki@arengutreening.ee
+372 56 452 524