Kui kardinat liigutada, avanevad uued väljavaated

Meie kolme kohtumispaik oli Tartu, umbes paarkümmend aastat tagasi. Olime kulgenud oma isikliku arengu trajektooridel erinevates valdkondades kuni saabus aeg, mil “liigutades kardinaid” avanes meie endi uus väljavaade – liitsime oma eripalgelised kogemused ühiseks jõuõlaks, oleme Dream Team.

Meil on kolme peale kokku akadeemilist haridust ja täiendõpet 42 aastat, sama palju töökogemust õpetaja, koolitaja ja nõustajana ning 32 aastat juhtidena. Lisaks soliidsele kogemuste pagasile oleme laetud lahenduskeskse energiaga ning meile pole võõras ka raskete teemadega tegelemine. 

Oleme pereinimesed, kes andnud juured ja tiivad kaheksale armsale lapsele, nemad omakorda kuuele veel armsamale lapselapsele. Lisaks tunnevad end pereliikmetena ka meie kolm koera. 

Teiste arengule kaasaaitamine annab elule uue väärtuse 

Meie eesmärk on aidata kasvatada oma klientides eneseteadlikkust, käivitada muutusi elus ja karjääris, avastada uusi võimalusi ning saada selgust tulevikuplaanides.

Arengutreeninguga heast parimaks

Rahulolu era- ja tööeluga on iga inimese põhiõigus ja targa tööandja siht. Oleme professionaalsed koolituspartnerid juhtimise, koostöö ja isiksusliku arengu teemadel. Disainime vastavalt tellija vajadusele emotsionaalselt haaravaid, inspireerivaid ja arendavaid koolitusi.

Eneseusk on tegutsemisviis ning 
parim moodus eluga hakkamasaamiseks on see ise kujundada

Personaalne arengutreening ehk coaching pakub tuge juhtide arenguprotsessile, karjääripööret plaanivatele professionaalidele ning uute väljakutsete otsijaile. Toetame individuaalset arengut, arvestades vaimse tervise tugevdamise vajadusi meie väljakutsete-rohkes maailmas.

Supervisioon ehk töönõustamine aitab jõustada töötajaid, kelle töö on teiste inimeste aitamine ja olulisim tööriist tema enda isiksus.
Supervisiooni võlujõud on ennetamises. Regulaarselt toimuvate kohtumistega kasvavad targalt töötamise oskused ja minimeeritakse läbipõlemise riski.
See on võimalus mõtestada enda tööd ja iseennast töö tegijana ning sobiv nõustamis- ja õppimisprotsess nii individuaalselt, meeskondlikult kui ka sama eriala esindajate grupis.

Karjäärinõustamine aitab leida enda kohta sobivamail õpingu- või tööteel. Organisatsioonisisene karjäärinõustamine pakub tööandjale neutraalset vaadet töötajate karjääri juhtimiseks. Outplacement toetab valutut organisatsioonist lahkumist, pakkudes lühi- ja pikaajalisi programme lähtuvalt tellija vajadusest.

Meie professionaalsuse alustalad

Koolitamisel lähtume andragoogika ja elukestva õppe toetamise põhimõtetest, pidades lugu iga osaleja unikaalsusest ning luues eneseloomise protsessiks turvalist õpikeskkonda.

Nõustades kasutame erialaseid teadmisi ja meetodeid ning lähtume Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu (ESCÜ)  ning ICF Eesti eetikajuhistest.

Meie erialane ettevalmistus

Küllike Oja – superviisor /coach (tase 6), ESCÜ liige, karjäärinõustaja (tase 6), Eesti Karjäärinõustajate Ühingu juhatuse liige, koolitaja, MA (haridusteadused). Küllike Oja juhitav  MTÜ Pööripäev on Eesti Töötukassa arengutreeningu teenuse koostööpartner. 

Aiki Pärle – organisatsioonikäitumise lektor, organisatsioonide juhtimiskonsultant, koolitaja, Eesti Karjäärinõustajate Ühingu liige (juhatuse esinaine 2015-2018), MA (kasvatusteadused).

Laine Randjärv – diplomeeritud juhtimiscoach (EBS – Tallinn, AoEC – London), personaalse arengu treener, meeskonna koolitaja, Rahvusvahelise Coaching'u Föderatsiooni ICF sertifitseeritud liige ja ICF Eesti ühingu liige, MA (muusika interpretatsioon, kunstiteadused).