"Saatan peitub detailides ja kannab Pradat." 
[koolitust on võimalik tellida vastavalt kliendile soovile]

Avaliku esinemise koolitus "Saatan peitub detailides ja kannab Pradat" on tõhus õpiamps, kuidas usutavalt, köitvalt ja ehedalt ennast kuulama, vaatama ja mõistma panna. Koolitusel käime samm-sammult läbi esinemisega seotud detailid ettevalmistusest eneserefleksioonini.

Koolitajad
Küllike Oja ja Laine Randjärv.
Koolitus toimub tellijaga kokkuleppel valitud kohas.

Koolituse hind kokkuleppel. Koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (vt Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).
Koolituse maht 13 akadeemilist tundi.
Grupi suurus 10–16  osalejat, grupp täidetakse registreerumise järjekorras.
Sihtgrupp on, kel soov lihvida oma esinemise ja eneseväljendusoskusi avaliku kõne pidamine, koosolekutel sõnavõtt, töövestlusel osalemine, koolitamine, loengute pidamine jne.

Sisu:
Universaalsed, praktiliselt kasutatavad oskused tagavad edu erinevatel esinemistel, sõnumite edastamist ja eneseesitlust vajavates situatsioonides – olgu need koolitused, loengud, koosolekud, töövestlused vms. Kinnistame esimesel päeval õpitu järgmisel päeval etteastega, millele koolitajad ja kaasosalejad annavad omapoolse tagasiside. 
Koolituse põhifookus on esinemisel ja eneseväljendusel. 

Detailid, millele keskendume:
1. Usutavus ehk kooskõla sinu etteaste ja edastatava sõnumi vahel: kuidas valmistuda esinemiseks emotsionaalselt ja ratsionaalselt ning kavandada selget sõnumit.
2. Köitvus ehk tähelepanu äratamine ja hoidmine: kuidas õigete sõnade, hoiaku, hääle ja kehakeele abil võimestada sõnumit.
3. Ehedus ehk loomupärase sarmi kasutamine kuulajate kaasamiseks: kuidas mõjutavad esinemise edukust esineja kuvand, riietusstiil ja värvid.
4. Teooriast praktikasse ehk paneme kaaslased end kuulama, vaatama ja mõistma: kuidas läbimäng kinnistab õpitut ja edasiside loob lisaväärtust.
5. Eneserefleksioon ehk esinemiskogemuse mõtestamine: kuidas oskuslik sisekaemus aitab kasvada enesekindlusel ja vältida lõkse.

Koolituse läbimisel:
  • tead, millest sõltub esinemise tervikpilt;

  • oskad märgata ja ära kasutada erinevaid detaile;

  • tead tehnikaid ja võtteid, mis aitavad toime tulla esinemisärevusega;

  • mõistad riietuse ja värvide mõju iseendale ning kuulajaile;

  • oskad kasutada eneserefleksiooni meetodeid.

Koolitusel osalejale väljastatakse tunnistus.

Koolituste eest tasumine
toimub arve alusel enne koolituse algust. Registreerumise järgselt saadame sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada koolituse kontaktisikut.
Kui teatate koolitusest loobumisest vähem kui 7 kalendripäeva enne koolituse algust, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel. Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

Koolitajate tutvustus on SIIN


Õppekorralduse alustega saab lähemalt tutvuda SIIN
Koolituse kontaktisik Küllike Oja
kyllike@arengutreening.ee
+372 5548186